Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – B. Chrobrego 34

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP.Z O. O.
W imieniu której działa Prezes Zarządu mgr inż Zygmunt Wołek
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
nr telefonu: (74) 8371-288
nr faks: (74) 8371-288
strona internetowa: www.zbmpilawagorna.pl
e-mail: zbmpg@wp.pl