Protokół z wyboru oferty – remont elewacji Sienkiewicza 112

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na zadanie  pn.: ,,Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 112 w Piławie Górnej?