Remont elewacji – Piastowska 82

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 82 w Piławie Górnej
w imieniu której działa Zarząd Wspólnoty w składzie:
Sobczyński Zdzisław
Prokocki Zbigniew
Piwowarski Henryk
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zygmunt Wołek
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
nr telefonu: (74) 8371-288
nr faks: (74) 8371-288
strona internetowa: www.zbmpilawagorna.pl
e-mail: zbmpg@wp.pl