Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego – przegląd budowlany

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.:,,Przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu złożono 14 ofert:

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe

PRYMBUD Rafał Florczak

ul. Zielna 14/3

51-313 Wrocław

z łączną ceną ofertową:

4.250,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zatwierdził:

Zygmunt Wołek

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.