LIKWIDACJA KASY W ZBM

UWAGA

Z  DNIEM  1  KWIETNIA  2017  ROKU ULEGA  LIKWIDACJI  KASA W SIEDZIBIE SPÓŁKI

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ŻADNE WPŁATY GOTÓWKOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.