informacja dla mieszkańców – indywidualne rachunki bankowe

UWAGA !!!

od MARCA 2019 roku

Indywidualne numery kont bankowych

dla najemców lokali komunalnych i właścicieli

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat przez

  • lokatorów komunalnych (opłaty za czynsz, wodę, centralne ogrzewanie, odpady komunalne) oraz

  • właścicieli lokali (zaliczki na koszty eksploatacji, wodę, odpady komunalne, fundusz remontowy)

zostały utworzone, indywidualne numery kont bankowych służące do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór nowych książeczek. Osoby, które posiadają książeczki, otrzymają nowe, bez ponoszenia dodatkowych opłat.