INFORMACJA DLA DZIERŻAWCÓW O ZGŁASZANIE SIĘ CELEM PRZEDŁUŻENIA UMÓW

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU UMÓW DZIERŻAWY

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej informuje, że umowy dzierżawy pomieszczeń gospodarczych, ogrodów przydomowych oraz terenów pod garaże stanowiących własność Gminy Piława Górna są zawierane z dzierżawcami na okres trzech lat.

Przed upływem tego okresu, dzierżawca ma obowiązek złożyć na piśmie chęć przedłużenia umowy na kolejne trzy lata. Jeżeli tego nie dokona, powinien przekazać dzierżawioną nieruchomość do zarządcy czyli ZBM Spółka z o.o. w Piławie Górnej.

Natomiast osoby, które złożyły pisma o przedłużenie umowy proszone są o zgłoszenie się do siedziby ZBM Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej:

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.00 – 15.00,
  • we wtorki od 8.00 – 16.00

    celem podpisania i odebrania nowej umowy dzierżawy.