Informacja dla mieszkańców przeprowadzających prace remontowe w lokalach mieszkalnych

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW LOKALI KOMUNALNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH PRACE REMONTOWE W MIESZKANIACH

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej przypomina właścicielom oraz najemcom lokali komunalnych, że przed rozpoczęciem remontu, ingerującego w części wspólne budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego powinni uzyskać niezbędne warunki od zarządcy budynku. szczególnie dotyczą one:

  • ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA LOKALU;

  • WYMIANY (WYKONANIA) INSTALACJI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM;

  • WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W LOKALU;

  • ROBÓT MODERNIZACYJNYCH LOKALU MIESZKALNEGO POLEGAJĄCYCH NA

– WYGRODZENIU ŁAZIENKI I WC Z CZĘŚCI LOKALU

– ZMIANIE STRUKTURY MIESZKANIA (zmiana funkcji pomieszczenia, budowy ścianek działowych lub ich wyburzenie);

– ZMIANIE UKŁADU FUNKCJONALNEGO MIESZKANIA POŁĄCZONA Z PRZEBUDOWĄ ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH;

  • PODŁĄCZENIE DO PIONU( część wspólna budynku) INSTALACJI WODNEJ LUB KANALIZACJI ;

  • WYKONANIE, WYMIANA INSTALACJI WODNEJ LUB SANITARNEJ W LOKALU MIESZKALNYM.

Ponadto przypominamy, że najemcy lokali mieszkalnych, którzy wykonują remont bez wymaganych pozwoleń nie mogą starać się o refinansowanie połowy kosztów remontu oraz zobowiązani są do usuwania awarii na koszt własny.

W celu uzyskania niezbędnych warunków należy złożyć pismo u zarządcy budynku.