Informacja o opłatach za media

Informujemy, że z  dniem 01.03.2019 roku zmieniły się opłaty za wywóz nieczystości stałych :  

  • odpady segregowane – 17 zł/od osoby

  • odpady niesegregowane – 24 zł/ od osoby

lokale użytkowe uiszczają opłaty zgodnie z wielkością zadeklarowanego pojemnika na odpady

Opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków pozostają bez zmian:

  • zużycie wody – 4,98 zł/ 1 m³ 

  • odprowadzenie ścieków – 5,05 zł/1 m³

    razem 10,03 zł/ 1 m³

Przypominamy, że opłaty ze media naliczane są według zamieszkałych ilości osób w lokalu. W związku z tym wszelkie zmiany należy zgłaszać na piśmie w siedzibie zarządcy do dnia 10 każdego miesiąca.