Remont elewacji – Piastowska 82

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 82 w Piławie Górnej
w imieniu której działa Zarząd Wspólnoty w składzie:
Sobczyński Zdzisław
Prokocki Zbigniew
Piwowarski Henryk
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zygmunt Wołek
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
nr telefonu: (74) 8371-288
nr faks: (74) 8371-288
strona internetowa: www.zbmpilawagorna.pl
e-mail: zbmpg@wp.pl

Tanie Noclegi

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej prowadzi dodatkową działalność, polegającą na sprzedaży usług noclegowych.

TANIE NOCLEGI dla:

  • zielonych szkół;
  • małych grup sportowych;
  • indywidualnych osób.

Po wcześniejszych uzgodnieniach istnieje możliwość wyżywienia i korzystania z kompleksu boisk sportowych, w tym kortów tenisowych.

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN !

Dotacje na usuwanie azbestu 2011?2012 r.

Dotacje na usuwanie azbestu 2011 ? 2012 r.

Zapraszamy zainteresowane osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, gminne jednostki organizacyjne będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie Gmin: Miejskiej Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, Piława Górna i Niemcza, do składania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, II piętro, pok. 203.