Słupy ogłoszeniowe

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


REGULAMIN  

korzystania ze słupów ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Piławy Górnej 

 

§

Regulamin określa zasady umieszczania ogłoszeń, plakatów, materiałów informacyjnych, reklamowych lub wyborczych, zwanych dalej materiałami, na słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Piława Górna. 

 

§2

 

  1. Zarządcą słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Piława Górna stanowiących własność Gminy Piława Górna jest Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej.
  2. Umieszczanie materiałów na słupach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Piława Górna odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Zarządcy.

 §3

 

  1. Na słupach ogłoszeniowych mogą być wywieszane materiały pochodzące od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, których forma, treść i szata graficzna zostały przyjęte przez zarządcę słupów jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
  2. Osoby oraz jednostki, o których mowa w ust.1 ponoszą odpowiedzialność za treści zawarte na wywieszanych materiałach.
  3. Zamieszczanie materiałów na słupach ogłoszeniowych bez zgody zarządcy jest zabronione.
  4. Wszystkie materiały zamieszczane na słupach bez wiedzy i zgody zarządcy będą usuwane.

 §4

 

  1. Za umieszczanie materiałów na słupach ogłoszeniowych zarządca pobiera opłaty według aktualnego cennika (załącznik nr 1) oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Cena za wywieszane materiały uzależniona jest od formatu oraz czasu ekspozycji.
  3. Osoby lub jednostki po dokonaniu wpłaty we własnym zakresie umieszczają materiały na słupach.

§5

  1. Za umieszczanie materiałów dotyczących :

– informacji o charakterze charytatywnym, 

– informacji o imprezach, akcjach i działaniach (np. wybory, pobory) 

organizowanych przez Urząd Miasta w Piławie Górnej nie pobiera się opłaty. 

 §6

 

Utrzymanie słupów w należytym stanie należy do zarządcy. 

 §7

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 roku. 

  

                                                                                                Agnieszka Bodnarczuk 

                                                                                                      Prezes Zarządu 

  

Załącznik nr 1 – Cennik słupów
Załącznik nr 2 – Wykaz słupów

 

 

Total Page Visits: 1999 - Today Page Visits: 4