Laguna

Miejsce składowania odpadów kamieniarskich  

Od roku 2006 Spółka prowadzi rekultywacje gruntu poprzez składowanie w specjalnie do tego celu przeznaczonych komorach, odpadów powstających przy obróbce i cięciu kamienia, obecnie na działce nr 811 Obręb Południe. Obiekt jest monitorowany. 

Korzystać ze składowiska można po uprzednim zgłoszeniu się do ZBM Sp. z o. o. i podpisaniu stosownej umowy.

Total Page Visits: 1248 - Today Page Visits: 1