ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

                                                                                                                                            Piława Górna, 05.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. PLAC PIASTÓW ŚLĄSKICH 5/1 i 6 W PIŁAWIE GÓRNEJ

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn:

,, Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Piastów Sląskich 5/1-6 w Piławie Górnej.?

  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę:

  2. W oferowanej cenie należy uwzględnić: cenę ryczałtową wykonanej usługi (netto) ? obowiązuje odwrotne obciążenie.

  3. Ofertę cenową należy przedstawić do dnia 12.07.2019r do godz. 15.00 w sekretariacie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres zbmpg@wp.pl.

  4. Termin wykonania dwa miesiące od podpisania umowy.

  5. Warunki płatności przelew w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.

  6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 8371-288.

  7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  8. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS) oraz kserokopię aktualnej polisy OC na kwotę 100 000,00 zł

  9. Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej lokalu przed złożeniem oferty.

  10. Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru, który ma charakter wyłącznie poglądowy.

                                                                                                                           Zatwierdzam:

                                                                      Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej

                                                                         Agnieszka Bodnarczuk

Kontakt:

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15

58-240 Piława Górna

Sekretariat, tel. 74 8371-288

Mieszkanie chronione przedmiar

POMOC POSZKODOWANYM W POŻARZE

 Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej w imieniu poszkodowanych wspólnot mieszkaniowych rozpoczął zbiórkę środków pieniężnych na remont spalonych dachów przy ulicy Piastowskiej 76 i 78 w Piławie Górnej.

Można już wpłacać wsparcie na konta obydwu wspólnot mieszkaniowych. 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 76 w Piławie Górnej,

nr konta: 02 1090 2301 0000 0001 4285 3774

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 78 w Piławie Górnej,

nr konta: 69 1090 2301 0000 0001 4285 3926

Ponadto informujemy, że Ksiądz proboszcz parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej w ostatnią niedzielę zorganizował zbiórkę do puszek. Kwesta będzie prowadzona również w najbliższą niedzielę 7 lipca przed i po liturgii. Zebrane pieniądze zostaną przekazane komisyjnie ofiarom pożaru.

Z natychmiastową inicjatywą wystąpił też inny mieszkaniec Piławy Górnej. Patryk Ragan na portalu zrzutka.pl zorganizował ?Zbiórkę dla pogorzelców spalonego budynku przy ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej?. Pieniądze można wpłacać jeszcze przez 19 dni.

OBOWIĄZEK PODANIA STANU WODOMIERZA

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej przypomina o obowiązku podania stanu wodomierza na dzień 30.06.2019 roku celem rozliczenia zużycia wody w lokalach mieszkalnych – osobiście u zarządcy, telefonicznie pod numerem 74 8371 288 oraz elektronicznie na adres mailowy zbmpg@wp.pl.

W przypadku braku stanu wodomierza, zużycie wody i odprowadzenie ścieków zostanie rozliczone z naliczonej zaliczki a wszelkie straty wody rozliczone proporcjonalnie do ilości zamieszkałych osób w lokalu mieszkalnym.