UWAGA – SEZON GRZEWCZY

UWAGA – SEZON GRZEWCZY

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. Piastowska 15a w Piławie Górnej

informuje, że do obowiązków właścicieli, współwłaścicieli i najemców lokali należy:

1. Ogrzewanie lokalu w sezonie grzewczym. Brak dbałości o ogrzewanie lokalu, w razie wystąpienia awarii i usuwania jego skutków może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej właściciela lokalu lub najemcy lokalu.
2. Dbanie o należyte zabezpieczenie instalacji wodnej przed zamarznięciem.
3. Zamykanie w sezonie zimowym okien i drzwi w lokalach oraz na klatkach schodowych.
4. Zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

ZABRANIA SIĘ:

1. Zasłaniania kratek wentylacyjnych.
2. Palenia w piecach odpadami, tworzywami sztucznymi oraz mokrym drewnem.

3. Przechowywania jakichkolwiek rzeczy na korytarzach, które stanowią drogę ucieczki w razie pożaru. Zakaz trzymania rowerów, wózków czy starych już niepotrzebnych mebli na korytarzach wynika z przepisów przeciwpożarowych, a konkretnie z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 2010 r. Korytarz na klatce schodowej bezsprzecznie jest drogą ewakuacyjną. W razie pożaru mieszkańcy muszą mieć możliwość szybkiego i sprawnego opuszczenia każdego piętra.

Rowery, wózki, stare meble mogą to utrudnić, a w sytuacji zagrożenia o bezpieczeństwie decydują nierzadko sekundy.

Total Page Visits: 880 - Today Page Visits: 4