Nabór na wolne stanowisko pracy

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej  ul. Piastowska 15a ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Pracownik ds. administracyjno – technicznych

 

Zakres podstawowych czynności:

– nadzorowanie stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń technicznych

– nadzór nad realizacja usług eksploatacyjnych i remontowych wykonywanych na nieruchomościach przez firmy zewnętrzne

– bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych do wykonania

– zlecanie prac z zakresu bieżącej obsługi i konserwacji nieruchomości: sporządzanie dokumentacji związanej z bieżącą realizacją zadań.

– nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych,  nadzór nad realizacja zaleceń pokontrolnych, prowadzenie książki obiektu budowlanego

– odbiór techniczny prac remontowo-budowlanych wynikających z umówi zawartych porozumień, weryfikacja kosztów, nakładów

– obsługa klienta w zakresie zgłaszanych awarii

– udział w sporządzaniu rocznych planów remontów

 

Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie

wykształcenie średnie kierunkowe w branży budowlanej lub pokrewnej

– minimum roczne doświadczenie w branży budowlanej lub pokrewnej

– dobra znajomość prawa budowlanego

– dobra organizacja pracy własnej

– prawo jazdy kat. B

– znajomość pakietu MS OFFICE

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe mile widziane:

– umiejętność pracy w zespole

– uprawnienia budowlane

– umiejętność czytania i interpretacji przepisów

 

Warunki pracy:

Pełny etat ( 40 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwości uzyskania umowy na czas nieokreślony. Praca w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku,

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Total Page Visits: 1374 - Today Page Visits: 1