Wyjaśnienie do protokołu z wyboru wykonawcy

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


 

          W protokole z wyboru wykonawcy z dnia 04.03.2021 r. dla zadania: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. B. Chrobrego 33,35 w Piławie Górnej znajdujących się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej na podstawie dokumentacji technicznej” wpisano omyłkowo kwotę 332101 zł brutto dot. oferty nr 1. Prawidłowa kwota zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia 03.03.2021 r. wynosi 33 210 zł brutto. 

                                                                                         

                                                                                                     Zatwierdził

                                                                                                 Agnieszka Bodnarczuk

                                                                                                   Prezes Zarządu

 

 

Total Page Visits: 946 - Today Page Visits: 1