Ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 130 tys. zł

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września r. – Prawo zamówień publicznych

REMONT BALKONÓW I WEJŚĆ DO BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 6 W PIŁAWIE GÓRNEJ” z podziałem na części:

Część 1

Remont balkonów

Część 2

Remont wejść do budynku

link do platformy na której prowadzone jest postępowanie:

 

Total Page Visits: 4783 - Today Page Visits: 3