Wyniki zapytania ofertowego – deratyzacja

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie pn.:

,,Deratyzacja w budynkach będących pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej”

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu złożono 4 oferty:

Wybrano ofertę firmy:

WENTO Wojciech Budkiewicz

ul. Ogrodowa 8, 58-250 Pieszyce

z łączną ceną ofertową:

– koszt przeprowadzenia deratyzacji – 14,00 zł brutto za budynek – wiosna 2018r.

– koszt przeprowadzenia deratyzacji – 14,00 zł brutto za budynek – jesień 2018r.

Zatwierdził:

Zygmunt Wołek

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.