OGŁOSZENIE O WYNAJMIE MIESZKANIA

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE MIESZKANIA!

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że ma do wynajęcia lokal mieszkalny związany ze stosunkiem pracy.

Lokal o powierzchni 38,60 m² składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wyposażony w instalacje: wod-kan, elektryczną, gazową, ogrzewanie gazowe. Proponujemy umowę na czas określony tj. na 1 rok z możliwością przedłużenia.

1. Wynajmujący będzie odpowiedzialny za utrzymanie w gotowości pokoi hotelowych i ich wynajem.
2. Dozór terenu obiektu: Klubu Sportowego „Piławianka” i Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Podania chętnych będą przyjmowane do dnia 14.06.2015 roku do godz. 14.00
Obiekt można oglądać od godz. 8.00 – 14.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem tel 74 8371288

Informacja dla dzierżawców oraz najemców nieruchomości

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że umowy dzierżawy:

– ogrodów przydomowych

– pomieszczeń gospodarczych

– garaży

– terenów pod garaże

stanowiące własność Gminy Piława Górna oprócz opłaty za dzierżawę podlegają również opodatkowaniu zgodnie art. 3 ust 1 pkt 4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1445 ze zmianami) oraz art. 336 ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1025 ze zmianami).

Opłaty te są niezależne od Burmistrza Miasta

Wzywamy wszystkich dzierżawców, najemców nieruchomości stanowiących własność Gminy do złożenia informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych w Urzędzie Miasta przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej.

Wysokość podatku ustalona jest w drodze decyzji w oparciu o złożoną informację o nieruchomości.

Ogłoszenie

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej

informuje, że w dniu 19.04.2019 roku  (Wielki Piątek)

pracujemy do godziny 13.00

W przypadku wystąpienia awarii należy dzwonić po numer tel:

506 145 963 lub 510 278 955