Ogłoszenie wyników przetargu

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax. (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365 Kap.Zakł.Sp. 609.000

—————————————————————————————————————————————

                                                                                          Piława Górna, dnia 10.07.2020r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

 

             Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej informuje, że w postępowaniu przetargowym, które odbyło się w dniu 08.07.2020 roku na:

„Najem lokalu użytkowego położonego w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 64 o powierzchni użytkowej 44,60 m²”

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo –  handlowej

wpłynęła jedna oferta spełniające warunki specyfikacji.

Oferta nr 1

Karolski Dobrosława

ul. Plac Piastów Śląskich 4/2

58- 240 Piława Górna

Cena : 9,10 zł/m²  (słownie : dziewięć złotych 10/100).

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655.) Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1.

 

                                                                                                          Zatwierdził

                                                                                                           Agnieszka Bodnarczuk

                                                                                                                  Prezes Zarządu

 

 

 

Total Page Visits: 7348 - Today Page Visits: 1