Informacja o unieważnieniu przetargu

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

     Tel./fax (074) 837-12-88, NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365

——————————————————————————————————————————————————

Piława Górna, 09.07.2020

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 30 000 EURO PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych polegających na: „Odbudowa więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 76 i Piastowskiej 78.”

Do upływu terminu składania ofert – 06.07.2020 r. do godz. 13:00 – złożono 1 ofertę:

Numer oferty Nazwa wykonawcy i adres Oferowana cena brutto Okres gwarancji
1. Murarstwo – Ciesielstwo
Jan Sochanowski
oś. Podgórskie 32
58-260 Bielawa
Piastowska 76 – 234 441,55 zł
Piastowska 78 – 596 255,32 zł
84 miesiące

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Prezes Zarządu

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Total Page Visits: 2037 - Today Page Visits: 1