Przetarg nieograniczony na odbudowę dachu po pożarze

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Piławie Górnej

ul.  Piastowska 15 A działając w imieniu

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Piastowskiej 76

i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Piastowskiej 78 w Piławie Górnej 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na odbudowę więźby dachowej wraz z pokryciem oraz stropem nad ostatnią kondygnacją budynków wielorodzinnych – budynek po pożarze.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz Oferta wykonawcy

Oświadczenia

Podwykonawstwo

Zobowiazanie podmiotow

Grupa kapitałowa

Doświadczenie

Osoby do realizacji zamówienia

RODO

Piastowska 76

Projekt umowy – Piastowska 76

Projekt budowlany Piastowska 76

STWiOR Piastowska 76

Piastowska 76 – przedmiar

Plan sytuacyjny

Rzut poddasza

Konstrukcja stropu nad I piętrem

Konstrukcja więźby dachowej

Rzut dachu

Przekrój A-A

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół C

Elewacja frontowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Piastowska 78

Projekt umowy – Piastowska 78

Projekt budowlany Piastowska 78

STWiOR Piastowska 78

Piastowska 78 – przedmiar

Plan sytuacyjny

Rzut poddasza

Konstrukcja stropu nad I piętrem

Konstrukcja więźby dachowej

Rzut dachu

Przekrój A-A

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół C

Elewacja frontowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

 

Total Page Visits: 4684 - Today Page Visits: 1