Zaproszenie do składania ofert – kosztorys ul. Limanowskiego 14

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 07.06.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Limanowskiego 14

w Piławie Górnej

w imieniu, której działa: 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. 

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest: ,, Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

Zakres prac przy remont pokrycia dachowego obejmować powinien:

– wymianę pokrycia dachowego z dachówki betonowej/karpiówki (dwie opcje);

– jednostonne wzmocnienie krokwi

– wymiana obróbek blacharskich

– przemurowanie czap kominowych

– montaż ław kominiarskich

– montaż płotków przeciwśniegowych

– wstawienie okna dachowego w zamian za okno strychowego 

– wywiezienie gruzu

Zakres prac przy remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej – 8 LOKALI MIESZKALNYCH powinien obejmować:

– wymiana WLZ do budynku;

– Montaż ZK na zewnętrznej ścianie budynku;

– Montaż skrzynek licznikowych na parterze;

– Montaż skrzynki na zabezpieczenia przedlicznikowe;

– Wykonanie WLZ do mieszkań;

– Wykonanie instalacji oświetleniowej klatki – montaż lamp z czujnikiem ruchu;

– Źródła światła  (żarówki LED);

– Wykonanie instalacji oświetlenia na zewnątrz budynku – projektor LED z czujnikiem ruchu;

– Wykonanie instalacji wyłącznika PPOŻ – pożarowy wyłącznik prądu;

– Ochronnik przepięć klasy I i II;

– Tynkowanie bruzd;

– Dokumentacja pomiarowa;

– Rozplombowanie układów pomiarowych;

– Założenie plomb na układach pomiarowych po zakończeniu prac.

Zakres prac remont elewacji budynku powinien obejmować:

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

– usunięcie zwietrzałych i zawilgoconych tynków

– wykonanie tynków WTA w poziomie parteru

– wykonanie tynków zewnętrznych kategorii IV

– malowanie elewacji farbą krzemianową

3. Termin realizacji zamówienia – 3 tygodnie od daty otrzymania zlecenia 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.

 Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób: 

,,Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 14 w Piławie Górnej, znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 18.06.2021 r. do godz.: 14:00

Załączniki do zaproszenia: 

 

1. Formularz „Oferta Wykonawcy”.


 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Agnieszka Bodnarczuk

 

 

Total Page Visits: 605 - Today Page Visits: 2