Zaproszenie do złożenia oferty – wymiana instalacji elektrycznej

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 08.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych

 

1. Nazwa Zamawiającego, adres:

 

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Bolesława Chrobrego 11
58-240 Piława Górna

 

2. Określenie/opis przedmiotu zamówienia.

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 znajdującym się pod zarządem Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Piławie Górnej”.

 

Szczegółowy zakres prac:

 

– Wprowadzić istniejący kabel YAKY 4 x 25 mm2 do ZG (RBK 00) na parterze klatki schodowej
– Zabudować na parterze klatki schodowej ZG (RBK 00) oraz ogranicznik przepięć T1 i zabezpieczenie S304 C40
– Wyprowadzić wlz przewodem YDY 5×10 mm2 pod tynkiem do zabezpieczenia przedlicznikowego na parterze, pierwszym piętrze oraz na drugim piętrze
– Wymiana istniejących tablic licznikowych i montaż szafek 3-fazowych
– Wyprowadzić linie zasilające poszczególnych mieszkań przewód YDYżp 5×4 mm2 i połączyć z instalacją mieszkania na korytarzu. Zabudować zabezpieczenia poszczególnych obwodów mieszkań w rozdzielnicach n.t. wielkość zależna od mocy poszczególnych mieszkań
– Szafki licznikowe wnękowe z wykorzystaniem istniejących wnęk i odpowiednim ich rozbudowaniem, powiększeniem lub zmniejszeniem,
– Wykonać instalację oświetlenia piwnicy i strychu przewody YDY 3×1,5 mm2, oprawy LED instalacja w rurkach na tynku
– Oświetlenie nad drzwiami wejściowymi z czujką oprawa LED z czujką ruchu wraz z pomiarem natężenia oświetlenia
– Oświetlenie klatki schodowej oprawy LED z czujkami ruchu wraz z pomiarem natężenia
– Zdemontować istniejącego zabezpieczenie główne oraz istniejącą instalację części wspólnych
− Prace murarskie po ułożeniu przewodów tynki itp.
− Pomiary instalacji elektrycznej powykonawcze
− Schemat instalacji elektrycznej

 

WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WINIEN PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ NA BUDYNKU

 

3. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2022 r.

 

4. Warunki płatności – Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Miejsce i termin składania ofert.
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze szczegółowym kosztorysem prac należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Budynków Mieszkalnych, Piastowska 15a, 58- 240 Piława Górna w sekretariacie.
Zaleca się aby ofertę oznaczyć w następujący sposób:
<<Wykonanie: ,,Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (9 lokali mieszkalnych) na częściach wspólnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 11 w Piławie Górnej”

 

lub przesłać mailem (skan) na adres zbmpg@wp.pl do dnia 29.04.2022 r. do godz.: 13:00.

 

Załączniki do zaproszenia:

 

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
Agnieszka Bodnarczuk

 

Total Page Visits: 3336 - Today Page Visits: 12