Zakaz użytkowania ,,kopciuchów”

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

ul. Piastowska 15a

58-240 Piława Górna

Tel./fax (074) 837-12-88, \NIP: 882-19-32-252, REGON: 891500563, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej WR IX NS – REJ KRS nr 0000177365


Piława Górna, 14.02.2024r.

Zakaz użytkowania ,,kopciuchów” od dnia 1 lipca 2024 roku

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą antysmogową obowiązującą na Dolnym Śląsku zakazuje się od 1 lipca 2024 roku użytkowania ,,kopciuchów”, czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy. Zaliczamy do nich piece kaflowe, kuchnie węglowe, piece typu „koza” poniżej trzeciej klasy oraz niektóre kominki, określone przez uchwałę antysmogową.

Piława Górna oferuje wsparcie mieszkańcom, którzy jeszcze nie wymienili takich źródeł ciepła. W ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”, na który zdobyliśmy aż 1.225.000,00 mln zł, mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie, a jego wysokość uzależniona będzie od dochodów i może wynieść nawet 90% kosztów.

Na stronie www.pilawagorna.pl dostępne są szczegółowe informacje o wszystkich programach, dzięki którym mieszkańcy mogą otrzymać pieniądze. Miedzy innymi są to :

1.Program ,,Ciepłe Mieszkanie” – program skierowany do właścicieli mieszkań
w budynkach wielorodzinnych;
2. Program ,,Czyste Powietrze”– program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych.

Jednocześnie informujmy, że Gmina Piława Górna złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
o przyznanie środków na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych – Program ,,Ciepłe Mieszkanie”- II edycja
Program skierowany jest do:
1) osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Piławy Górnej wynikający z:

• prawa własności,

• ograniczonego prawa rzeczowego,

• najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

2) wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Szczegółowe informacje, wyjaśnienia i pomoc w przygotowaniu wniosku można otrzymać w siedzibie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” (Rynek 36) . Punkt udziela wsparcia w poniedziałki, środy, czwartki (7.30-15.30), we wtorki (7.30-16.00), w piątki (7.30-15.00), tel: 517 566 669 lub 519 422 470, email: akupis@stowarzyszeniezd.pl, czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl.

Total Page Visits: 3776 - Today Page Visits: 2